RentalTrader

RentalTrader ir efektīvs biznesa vadības risinājums uzņēmumiem, kuru pamatdarbības sfēra ir instrumentu, sastatņu, torņu, veidņu, konteineru noma, serviss un tirdzniecība

Programmatūras risinājums nomas biznesam

RentalTrader ir efektīvs biznesa vadības risinājums uzņēmumiem, kuru pamatdarbības sfēra ir:

 • Sastatņu, veidņu un torņu īre;
 • Būvniecības un remonta instrumentu īre;
 • Tirdzniecība;
 • Transporta pakalpojumi.

Ar tās palīdzību iespējams veikt uzņēmumam nepieciešamās darbības:

 • Klientu uzskaite (automatizētas informācijas izsūtīšana caur e-pastu);
 • iespēja norādīt vairākus klienta objektus vai filiāles, uz kurām tiks piegādāta izīrētā prece;
 • komunikācijas ar klientiem uzskaite (CMS, CMR); 
 • nomas dokumentu automatizēta sastādīšana, izvēloties preču sarakstu un nomas likmi;
 • preču saraksta imports no sastatņu un veidņu projektēšanas programmām (Layer, PERI u.c.);
 • pieņemšanas / nodošanas aktu automātiska ģenerēšana no nomas dokumenta, nododot un saņemot preci noliktavā;
 • automātiska nomas rēķinu ģenerēšana visiem klientiem, kas ir izīrējuši preci;
 • pavadzīmju, rēķinu un preču garantijas talonu izrakstīšana;
 • standartizētu nomas līgumu drukāšana ar klienta rekvizītiem, termiņiem un izvēlēto preču sarakstu; 
 • vairāku noliktavu un filiāļu funkcija;
 • sistēmas lietotāju pieejas definēšana;
 • debitoru un kreditoru kontrole;
 • preču plūsmas pārskati;
 • ieņēmumu, izdevumu, apgrozījuma atskaišu apskate un izdruka;
 • auto parka uzskaite;
 • transporta pakalpojumu uzskaite (detalizēta laika un kilometru uzskaite) un automātiska rēķinu ģenerēšana;
 • u.c. noderīgas funkcijas.

Izmantojot interneta pieeju vai lokālo tīklu, Jums ir iespējams kontrolēt un sekot līdzi uzņēmumā notiekošajam.

Biznesa vadības sistēmu RentalTrader ir iespējams pielāgot konkrētā klienta vēlmēm, veicot tajā nepieciešamās izmaiņas.

Biznesa vadības sistēmas RentalTrader funkcionalitātes apraksts:

KLIENTI

Sadaļā Klienti iespējams pievienot jaunus klientus un informāciju par tiem:

 • Klienta tips: Pircējs, Piegādātājs, Pircējs/Piegādātājs;
 • Izvēlēties Menedžeri klientam;
 • Klienta nosaukums un rekvizīti;
 • Pēcapmaksa (dienās);
 • Iespēja klientu pievienot listei, kuriem var tikt nosūtīta vispārīga informācija pa e-pastu;
 • Klienta darbinieku un pilnvaroto personu saraksts;
 • Pārskats par iznomātajiem materiāliem;
 • Pārskats par Klienta līgumiem;
 • Iespēja nosūtīt klientam atgādinājumu par nesamaksātajiem / kavētajiem rēķiniem;
 • Iespēja sagatavot un izdrukāt pilnvaras klienta pārstāvjiem;
 • Iespēja pievienot Klientu kādai no debitoru grupām – tas nodrošina papildus atgādinājumus un liegumus pie preču izsniegšanas vai izejošo dokumentu gatavošanas, piem., gadījumos kad klients ilgstoši neapmaksā rēķinus;
 • Komunikācijas uzskaite ar klientu – Komunikācijas datums, Tēma par ko runāts, Piezīmes, Nākamās
 • Komunikācijas datums;
 • Iespēja atlasīt klientus, ar ko ir sarunāts sazināties norādītajā datumā;
 • Iespēja pievienot jaunu Klienta Objektu.
 • Sadaļā iespējams arī meklēt Klientus gan pēc nosaukuma, gan pēc citiem kritērijiem.

OBJEKTI

Iespēja pievienot jaunu Objektu, norādot:

 • Nosaukumu;
 • Klientu;
 • Menedžeri;
 • Kontaktpersona;
 • Kontaktinformācija;
 • Piezīmes.

BANKAS

Sadaļā iespējams pievienot un dzēst bankas, kā arī norādīt konkrētās bankas nosaukumu, kodu un SWIFT kodu. Ievadīto banku informācija ir pieejama izvēlnē ievadot informāciju par Klientu.

NOLIKTAVA

 • Preces meklēšana noliktavā(-s);
 • Detalizēts saraksts ar informāciju par atrastajām precēm (daudzums noliktavā, rezervētais daudzums un saite uz nomas dokumentu, iznomātais daudzums un saite uz nomas dokumentu, saite uz atskaiti par iznomātās preces atrašanās vietu, saite uz pirkšanas dokumentu);
 • Iespēja pārvietot atlasītās preces uz citu noliktavu;
 • Atlasītās preces kopējā vērtība noliktavā;
 • Saraksts ar visām precēm noliktavā;
 • Iespēja pārvietot preces uz citām noliktavām.

IENĀKOŠIE DOKUMENTI

Šajā sadaļā iespējams pievienot ienākošos dokumentus un informāciju par tiem:

 • Piegādātājs;
 • Dokumenta tips: Pavadzīme, Rēķins, Kases čeks, Garantija;
 • Dokumenta maksāšanas tips: Banka, Kase, Nav jāmaksā;
 • Dokumenta datums;
 • Dokumenta sērijas numurs;
 • Dokumenta numurs;
 • Datums, līdz kuram jāsamaksā par preci vai pakalpojumu;
 • Preču piegādes datums;
 • Kopsumma (bez PVN);
 • PVN;
 • Kopsumma;
 • Izveidojot ienākošo dokumentu, kā nākamais solis ir konkrētās preces uzskaite un reģistrēšana noliktavā;
 • Iespējams noteikt preces daudzumu un cenu.

Sadaļā iespējams meklēt ienākošos dokumentus pēc vairākiem kritērijiem:

 • Visi ienākošie dokumenti;
 • Rēķini, Pavadzīmes, Nenoslēgtie, Neapmaksātie, no kāda Piegādātāja, pēc Datuma;
 • Rezultātu iespējams kārtot pēc Dokumenta datuma, Sērijas Nr., Dokumenta Nr., Klienta, Summas, apmaksātās summas.

Iespējams izdrukāt ienākošo dokumentu Pavadzīmes vai rēķina formātā.

IZEJOŠIE DOKUMENTI

Sadaļā iespējams pievienot Jaunus izejošos dokumentus, kur iespējams norādīt:

 • Klientu, izvēloties no Klientu saraksta vai arī to sameklējot;
 • Objektu, uz kuru tiks piegādāta prece (piegādes adrese, ja tā atšķiras no Klienta adreses);
 • Pārdošanas Menedžeri, izvēloties no Menedžeru saraksta;
 • Dokumenta tipu: pavadzīme, rēķins, kases čeks, rēķins/priekšapmaksa, garantija;
 • Nomas tipu, ja nepieciešams klasificēt nomas tipus un vēlāk atskaitēs redzēt datus par katru nomas tipu atsevišķi;
 • Dokumenta maksāšanas tipu: Banka, Kase, Nav jāmaksā, Atgriezta prece
 • Dokumenta datumu, Piegādes datumu;
 • Dokumenta sērijas nr. un numuru;
 • Datumu, līdz kuram jāveic apmaksa;
 • Valūtu, kādā veicams maksājums;
 • Pievienot piezīmes;
 • Izveidojot Izejošo dokumentu, kā nākamais solis ir konkrētās preces pievienošana no noliktavas. Iespējams noteikt preces daudzumu un citu cenu, ja tā nesakrīt ar preču klasifikatorā norādīto.

Sadaļā iespējams meklēt ienākošos dokumentus pēc vairākiem kritērijiem:

 • Visi ienākošie dokumenti;
 • Rēķini, Pavadzīmes, Nenoslēgtie, Neapmaksātie, no kāda Piegādātāja, pēc Datuma;
 • Rezultātu iespējams kārtot pēc Dokumenta datuma, Sērijas Nr., Dokumenta Nr., Klienta, Summas, apmaksātās summas.

Iespējams izdrukāt Izejošo dokumentu Pavadzīmes vai rēķina formātā, apskatīt tā detaļas vai rediģēt.

NOMAS DOKUMENTI

Sadaļā iespējams pievienot Jaunus nomas dokumentus, kur iespējams norādīt:

 • Klientu, izvēloties no Klientu saraksta vai arī to sameklējot;
 • Objektu, uz kuru tiks piegādāta prece (piegādes adrese, ja tā atšķiras no Klienta adreses);
 • Pārdošanas Menedžeri, izvēloties no Menedžeru saraksta;
 • Dokumenta statuss: Piedāvājums, Rezervēšana, Aktīvs (prece jau nodota klientam), Pabeigts (visa prece ir atgriezta noliktavā);
 • Nomas tipu, ja nepieciešams klasificēt nomas tipus un vēlāk atskaitēs redzēt datus par katru nomas tipu atsevišķi;
 • Dienu skaits nomas aprēķinā:
  • tikai darba dienas
  • ieskaitot brīvdienas;
 • Nomas likme:
 • Procenti no pārdošanas cenas;
 • Fiksēta summa;
 • Piedāvājuma datums;
 • Nodošanas datums;
 • Nomas dokumenta Nr.;
 • Plānotais nomas sākuma datums;
 • Plānotais nomas beigu datums;
 • Valūta;
 • Kurss;
 • Ja tiek izīrētas preces, kuras mērvienība ir m2, tad var norādīt:
  • m2 daudzumu;
  • nomas cena par m2;
 • Atlaides apjoms;
 • Piedāvājuma derīguma termiņš;
 • Pievienot piezīmes;
 • Izveidojot Nomas dokumentu, kā nākamais solis ir konkrētās preces pievienošana no noliktavas. Iespējams noteikt preces daudzumu un cenu un nomas maksu par dienu, ja tā nesakrīt ar preču klasifikatorā norādīto.

Sadaļā iespējams meklēt Nomas dokumentus pēc vairākiem kritērijiem:

 • Visi Nomas dokumenti;
 • Pēc tipa: Piedāvājumi, Rezervētie, Aktīvi (prece izsniegta), Pabeigtie (visa prece ir atgriezta), Nenoslēgtie;
 • Pēc Datuma, Klienta, Objekta;
 • Iespējams izdrukāt Nomas piedāvājumu, materiālu sarakstu un Nomas līgumu ar pievienotu preču sarakstu, apskatīt tā detaļas vai rediģēt.

NOMAS DOKUMENTU ĢENERĒŠANA

Iespēja apskatīt izsniegtās preces (kuras nav atgrieztas noliktavā ar Pieņemšanas nodošanas aktu) visiem klientiem par noteiktu laika periodu un ģenerēt izejošos dokumentus (rēķini / pavadzīmes) par tiem. Sarakstā būs redzamas tās iznomātās preces, par kurām iepriekš nav sagatavoti Izejošie dokumenti. Katram klientam tiks izveidots rēķins vai pavadzīme par viņam sniegtajiem nomas pakalpojumiem ar norādītu preces nosaukumu, skaitu, nomas likmi un summu.

Ģenerētos rēķinus var apskatīt un izdrukāt sadaļā Izejošie dokumenti. Ir iespēja arī atzīmēt un izdrukāt uzreiz vairākus rēķinus.

PRECES

 • Sadaļā iespējams meklēt preces pēc to nosaukuma, koda, sērijas numura.
 • Sadaļā iespējams pielikt, dzēst, labot preču kategorijas, grupas un apakšgrupas. Iespēja pārvietot ievadītās preces klasifikatorā uz citām apakšgrupām.

Kad izveidota kategorija, grupa un apakšgrupa, ir iespējams pievienot preci un pamatinformāciju par to:

 • Preces nosaukums,
 • Piegādātājs,
 • Preces kods,
 • Bar-Code,
 • Preces garantija,
 • Preces mērvienība,
 • Preces peļņas procents,
 • Preces pārdošanas cena,
 • Vienību skaits cenā;
 • Piezīmes un dažādi citi parametri.

TRANSPORTS

Šajā sadaļā iespējams veikt Klientiem sniegto transporta pakalpojumu plānošanu, uzskaiti un kontroli, apskatīt pārskatu par izpildītajām vai neizpildītajām preču piegādēm.

Izveidojot jaunu Transporta dokumentu jānorāda:

 • Klients, Objekts;
 • Transporta menedžeris;
 • Ienākošais (jāved klientam) vai izejošais (jāved no klientam) transports;
 • Dokumenta Nr.;
 • Dokumenta izveidošanas datums un laiks;
 • Plānotais pakalpojuma sniegšanas datums un laiks;
 • Transporta tips;
 • Transporta vienība;
 • Saite uz komunikāciju apskati vai pievienošanu;
 • Piezīmes;
 • Iespēja pievienot preču sarakstu, kuras ir plānots piegādāt klientam;
 • Pēc pakalpojuma izpildes tiek ievadītas detaļas par ceļā pavadīto laiku piegādājot preci vai nobraukto kilometrāžu;
 • Pēc šiem datiem tiks veikta pakalpojuma izmaksu aprēķināšana, ģenerējot Transporta rēķinus;

Sadaļā iespējams meklēt Transporta dokumentus pēc vairākiem kritērijiem:

 • Pēc statusa: Ienākošie, Izejošie, Nenoslēgtie, Aktīvie, Nokavētie;
 • Pēc Datuma, Klienta, Objekta;
 • Pēc Automašīnas, Šofera, Transporta tipa;
 • Pēc menedžera.

Iespējams izdrukāt Transporta pakalpojuma formu ar klienta, automašīnas un šofera datiem, kurā šoferis ieraksta informāciju par nobraukto kilometrāžu vai ceļā pavadīto laiku un Klienta pārstāvis parakstās par piegādātās preces saņemšanu.

TRANSPORTA DOKUMENTU ĢENERĒŠANA

Iespēja apskatīt sniegtos transporta pakalpojumus visiem klientiem noteiktā laika periodā un ģenerēt izejošos dokumentus (rēķini / pavadzīmes) par tiem. Sarakstā būs redzami tie pakalpojumi, par kuriem iepriekš nav sagatavoti Izejošie dokumenti. Katram klientam tiks izveidots rēķins vai pavadzīme par viņam sniegtajiem transporta pakalpojumiem ar norādītu pakalpojuma datumu, nobraukto km vai patērēto stundu skaitu, likmi un summu.

Ģenerētos rēķinus var apskatīt un izdrukāt sadaļā Izejošie dokumenti. Ir iespēja arī atzīmēt un izdrukāt uzreiz vairākus rēķinus.

ADMINISTRĒŠANA

 • Lietotāji – pievienot, rediģēt, dzēst lietotājus un norādīt lietotāja tiesības;
 • Menedžeri – pievienot, rediģēt, dzēst menedžerus;
 • Valoda – iespēja nomainīt programmatūras valodu vai iztulkot programmatūrā lietotos vārdus un terminus citā valodā;
 • Noliktavas - pievienot, rediģēt, dzēst noliktavas;
 • Valūta - pievienot, rediģēt, dzēst valūtas un to kursus (iespējama automātiska valūtas kursa atjaunināšana no interneta);
 • Firmas Rekvizīti – iespēja veikt izmaiņas firmas rekvizītos, kas redzami uz visiem izejošajiem dokumentiem;
 • Transporta tipi - pievienot, rediģēt, dzēst transporta tipus;
 • Automašīnas - pievienot, rediģēt, dzēst automašīnas un norādīt info par automašīnām:
 • Transporta tips, Nosaukums, Reģistrācijas Nr., Šoferis, Likme stundā, Likme par kilometru;
 • Periodu noslēgšana – iespēja norādīt perioda sākuma un beigu datumus un atzīmēt, kuras sadaļas tiks slēgtas:
 • Izejošie dokumenti;
 • Ienākošie dokumenti;
 • Nomas dokumenti;
 • Transporta dokumenti;
 • Līgumi.

Slēgtajos periodos lietotājiem bez attiecīgām tiesībām nav iespēja rediģēt datus, dzēst vai pievienot dokumentus vai tā detaļas.

Debitoru grupas – pievienot, rediģēt, dzēst Debitoru grupas nosaukumus un brīdinājuma tekstus sistēmas lietotājiem, kā arī norādīt tiesības.

ATSKAITES

Iespēja apskatīt atskaites dažādos griezumos, norādot konkrēto periodu, klientu, noliktavu, preču grupu, menedžeri, u.c.:

 • Peļņa / Ienākumi;
 • Apgrozījums / Apgrozījums sadalīts pa nomas tipiem;
 • Transporta pakalpojumi / laiki;
 • Maksājumi;
 • Nomas materiāli pie klientiem;
 • Iznomātie nomas materiāli m2;
 • Atskaite par debitoriem;
 • Neapmaksātās pavadzīmes;
 • Maksājumi;
 • Atskaite par iznomāto materiālu svaru;
 • Atskaite par materiāliem noliktavā;
 • u.c.

Piesakies un saņem piedāvājumu un demo versiju!

Aizpildiet formu un mēs ar jums sazināsimies, lai nosūtītu programmas cenu piedāvājumu un demo versiju.

Programmas moduļi

Programmu RentalTrader ir iespējams pielāgot konkrētā klienta vēlmēm, veicot tajā nepieciešamās izmaiņas.

 • Regulārie rēķini
 • Noliktava
 • Iepirkumi
 • Darba laika uzskaite
 • Administrēšana
 • Servisa kalendārs
 • Preces
 • Izrakstāmie nomas rēķini
 • Pārdošana
 • Atskaites
 • Klienti
 • Nomas darījumi

Regulārie rēķini

Definējami regulāro pakalpojumu vai preču klāsts, kas tiek piedāvāts klientam. Iespēja norādīt pakalpojumu cenu, atkārtošanās periodu. Programma atgādinās par nepieciešamību automātiski ģenerēt jaunu rēķinu klientiem. Masveida rēķinu sagatavošana un izsūtīšana pāris sekunžu laikā

Noliktava

Preču atlase pēc nosaukumiem, kodiem, kategorijām, svītru kodiem, izmēriem vai citiem parametriem. Informācija par preču iepirkumiem. Pasūtīto, rezervēto preču uzskaite. Uzskatāma informācija par akcijas precēm un akcijas cenām. Preču attēlu ikonas. Saražoto preču uzskaite. Ērti pieejams pārskats par preču plūsmu. Trūkstošo preču atlase (kas pārsniegušas minimālā skaita robežu), lai veidotu pasūtījumus piegādātājiem. Vairāku noliktavu uzskaite. Noliktavas atlikumu saraksta eksports (excel, .csv) vai izdruka. Inventarizācijas saraksta izdruka.

Iepirkumi

Ienākošo pavadzīmju un rēķinu uzskaite. Ērta meklēšana pēc dažādiem parametriem Iespēja pievienot papildus izmaksas iepirkumiem - transportēšana, muita u.c., kas automātiski tiks pievienota proporcionāli preces iepirkuma cenai vai svaram. Preču saraksta datu imports (excel, .csv, .xml u.c.). Preču pievienošana ar svītru kodu skeneri vai portatīvo datu termināli. Noliktavas norādīšana. Pasūtīto preču ievade un pasūtījuma statusa kontrole. Preču uzlīmju izdrukāšana iepirktajām precēm. Dokumenta dublēšanas iespēja. Apmaksu kontrole. Datu eksports uz grāmatvedības programmām (.xml formāts Tildes Jumis, Zalktis, 1C u.c.). Pārskata izdruka grāmatvedim.

Darba laika uzskaite

Draba laika uzskaite, kuru var veikt darbiniekiem uzsākot un pabeidzot darba dienu vai uzsākot un pabeidzot konkrētu darbu vai uzdevumu. Uzskaiti iespējams veikt ar planšetes, skenera, NFC kartes, mobilās aplikācijas palīdzību. Pārskats par katra darbinieka nostrādātajām stundām konkrētā laika periodā.

Administrēšana

Iespēja pievienot un dzēst programmas lietotājus, deliģēt lietotāju tiesības. Uzņēmuma rekvizītu ievade (iespēja strādāt ar vairākiem uzņēmumiem vai filiālēm vienā sistēmā). Vairāku valodu vide. Katram lietotājam iespēja norādīt savu valodu. Mainīt, pielāgot vai valodas mainīgos. Noliktavu pievienošana. Izdruku formu izveidošana vai rediģēšana. Dokumentu numerācijas definēšana. U.c.

Servisa kalendārs

Ērts un uzskatāms kalendārs par servisa darbinieku darbiem. Iespēja vizuāli redzēt darbinieku noslodzi un ērti izveidot jaunu uzdevumu darbiniekam, vai arī mainīt esošā uzdevuma plānoto laiku vai piesaistīto darbinieku. Redzams kopsavilkums par darba nosaukumu, klientu, auto, klienta sūdzībām, darbu statusu.

Preces

Iespēja veidot preču katalogu un preču kartiņas. Klienta vajadzībām pielāgojama preces kartiņa izmantojot tikai nepieciešamos preces vai pakalpojuma parametru laukus. Attēlu pievienošana Ērta preču pārvietošana uz citu kataloga sadaļu. Precei iespējams arī norādīt līdz 5 alternatīvajiem kodiem un nosaukumiem. Atlaides noteiktā laika intervālā (akcijas cena, atlaide vai uzcenojums). Iespēja definēt vairākas cenu grupas - piem., vairumcena, mazumcena u.c. Preču kataloga datu imports un eksports (excel, .csv, .xml). Iespējama kataloga integrēšana mājas lapā vai e-veikalā.

Izrakstāmie nomas rēķini

Iespēja apskatīt izsniegtās preces (kuras nav atgrieztas noliktavā ar Pieņemšanas nodošanas aktu) visiem klientiem par noteiktu laika periodu un ģenerēt nomas rēķinus par tiem. Sarakstā būs redzamas tās iznomātās preces, par kurām iepriekš nav sagatavoti nomas rēķini. Katram klientam tiks izveidots rēķins vai pavadzīme par viņam sniegtajiem nomas pakalpojumiem ar norādītu preces nosaukumu, skaitu, nomas likmi, periodu un summu. Ģenerētos rēķinus var apskatīt un izdrukāt sadaļā Izejošie dokumenti. Ir iespēja arī atzīmēt un izdrukāt uzreiz vairākus rēķinus vai nosūtīt tos klientam kā PDF dokumentu uz e-pastu

Pārdošana

Ērta pārdošanas dokumentu (Rēķins, Pavadzīme, Kases čeks, Priekšapmaksas rēķins, Invoice u.c.) izveide, pievienojot preces no noliktavas vai preču kataloga. Pilnībā rediģējamas izdruku formas. Rēķinu un pavadzīmju atlase pēc dažādiem kritērijiem nosūtīšana klientiem uz e-pastu PDF formātā, izdruka. Kavēto maksājumu atgādinājuma nosūtīšana klientiem uz e-pastu. Preču un pakalpojumu pārdošana no noliktavas vai preču kataloga. Iespējams izmantot svītru koda skeneri vai portatīvo datu termināli. Klienta maksājumu un statusa pārbaude, veidojot jaunu pārdošanas dokumentu. Pārdošana no vairākām noiktavām. Kases čeka izdruka no pārdošanas dokumenta. Automātiska klienta norādītās atlaides vai speciālās cenas noteikšana precēm vai pakalpojumiem. Iespēja pārdot preces ar seriālajiem numuriem vai saražotās preces. Datu eksports uz grāmatvedības programmām (.xml formāts Tildes Jumis, Zalktis, 1C u.c.). Pārskata izdruka grāmatvedim.

Atskaites

Sadaļā redzamas atskaites par preču un pakalpojumu pirkšanu, pārdošanu, ražošanu, ieņēmumiem, preču plūsmu, apgrozījumu, intrastat, menedžeru prēmijas, u.c.. Atskaites iespējams filtrēt pēc dažādiem parametriem. Datu eksports (excel, .csv). Operatīvo atskaišu kopsavilkumu attēlošana sākumlapā.

Klienti

Ērta klientu ievade un meklēšana. Iespēja piesasistīt klientu kādai no grupām vai debitoru tipiem. E-pasta vai SMS nosūtīšana klientam vai klientu grupai. Nosūtīto e-pastu/SMS arhīvs. Iespēja piešķirt klientam atlaidi produktiem, produktu grupām vai norādīt cenu grupu (piem., vairumcena, mazumcena u.c). Kontaktpersonu saraksts, dzimšanas un vārda dienu dienu atgādinājumi. Komunikāciju vēsture. Datu imports (excel, .csv, .xml u.c.)

Nomas darījumi

Nomas darījumu uzskaite, norādot klientu, objektu, atbildīgās personas, nomas dokumentu automatizēta sastādīšana, izvēloties preču sarakstu un nomas likmi. Preču saraksta imports no sastatņu un veidņu projektēšanas programmām (Layer, PERI u.c.). Pieņemšanas / nodošanas aktu automātiska ģenerēšana, nododot un saņemot preci noliktavā.