Administrēšana

 

Lai sāktu pilnvērtīgi strādāt ar programmu, no sākuma ir jāpievieno un jāizpilda visas vajadzīgās pozīcijas un parametri. Tālāk ir sīkāk aprakstīta katra apakšsadaļa.

 • Rekvizīti 

Šajā apakšsadaļā ir jāievada visi uzņēmuma rekvizīti. Uzņēmuma rekvizīti būs redzami uz visiem izejošajiem dokumentiem – rēķiniem, pavadzīmēm, piedāvājumiem u.c.

 

 • Lai pievienotu uzņēmuma logo ir jāspiež “Choose File”, jāizvēlas vajadzīgais logo un jāspiež “Open”. Lai izdzēstu logo ir jāspiež uz pogas .
 • Lai pievienotu vairākas bankas vai kontus vienā bankā, ir jāspiež uz pogas “+” , .
 • Lietotāji

Šajā apakšsadaļā ir jāpievieno visi uzņēmuma darbinieki, kuri strādās ar programmu. Lai pievienotu jaunu lietotāju, ir jāspiež poga. Tālāk ir jāizpilda visa informācija par darbinieku. 

 • Pie “Grupa” ir jāizvēlas, kādas tiesības būs konkrētajam darbiniekam – vai viņš būs lietotājs vai administrators.
 • Pie “Paraksts” var izveidot darbinieka parakstu, kas parādīsies uz izdrukām.
 • Pie “Nozare” var izvēlēties, kura nozare, piemēram, (Tirdzniecība, Serviss, Noma) darbiniekam, veidojot izejošos dokumentus, rādīsies kā noklusētā.
 • Pie “Rēķinus izraksta”, ja darbiniekam nav paraksta tiesības, tad var norādīt, jebkuru citu darbinieku, kuram ir tiesības parakstīt rēķinus. Attiecīgi konkrētā darbinieka vārds un uzvārds parādīsies rēķinā.
 • Pie “Noklusētā noliktava”, var norādīt, kura būs noklusētā noliktava, veidojot izejošos vai ienākošos dokumentus.
 • Pie “Valodas mainīgie”, ja uzņēmumā ir darbinieks, kurš pārvalda citu valodu, tad šeit var nomainīt programmas valodu


 • Pie “Tiesības”, var norādīt katra darbinieka individuālās tiesības, ko viņš drīkst vai nedrīkst darīt. Piemēram, atslēgt noslēgtos dokumentus, pārdot no visām noliktavām, rediģēt preces u.c. Lai darbinieks varētu ielogoties, pie tiesībām ir jāatzīmē, ka konkrētais lietotājs ir “Aktīvs”. Ja kāds no lietotāju amatiem ir Pārdevējs, tad pie lietotāja tiesībām ir jāatzīmē “Ir veikala lietotājs”.

 

 Pie “Pieejamās menu sadaļas” var atzīmēt, kuras sadaļas lietotājam būs pieejamas.

 

 • Menedžeri

Šajā apakšsadaļā var pievienot uzņēmuma pārdevējus un menedžerus. Lai pievienotu jaunu menedžeri, ir jāspiež poga  un jāaizpilda visa informācija par menedžeri/pārdevēju. Aizpildot laukus “Prēmija no uzcenojuma %” un “Prēmija par pārdoto skaitu EUR” atskaitēs varēs redzēt, cik daudz konkrētajam darbiniekam ir jāizmaksā prēmija.

 

 Menedžerus ir svarīgi ievadīt tāpēc, ka pēc tam tos varēs piesaistīt konkrētiem klientiem, kā arī pie izejošajiem un ienākošajiem dokumentiem.

 • Nozares

Ja uzņēmumam ir vairāki darbības virzieni (nozares), piemēram, Tirdzniecība, Serviss, Noma, Ražošana, tad tās var definēt šajā sadaļā. Lai pievienotu jaunu nozari, ir jāspiež poga . Nozares ir svarīgi savadīt, jo pie atskaitēm varēs redzēt, kura nozare ir rentablāka.

 • Bankas

Šajā apakšsadaļā atrodas visu Latvijas banku saraksts. Lai pievienotu jaunu banku, ir jāspiež poga .

 • Klientu tipi

Šajā apakšsadaļā var izveidot klientu tipus, lai pēc tam tos var strukturēt un ērti atlasīt klientu grupu pēc konkrētiem tipiem. Klientu tipi var būt dažādi, piemēram, privātpersonas, juridiska persona, valsts iestāde, eksports, mazumtirdzniecība, vairumtirdzniecība utt. Lai pievienotu jaunu klientu tipu, ir jāspiež poga . Tāpat, kā nozares arī klientu tipus ir svarīgi savadīt, jo pie atskaitēm varēs redzēt, kurš klientu tips ir rentablāks.

 • Valūtas

Šajā apakšsadaļā var savadīt visas valūtas, ar kurām strādājat. Piemēram, ja veiciet norēķinus tikai EUR valūtā, tad citas valūtas variet nepievienot. Savukārt, ja veiciet norēķinus arī citā valūtā, tad jaunu valūtu var pievienot, spiežot pogu 

 

 Ja, veiciet iepirkums, piemēram NOK valūtā, tad pie valūtas kurss ir jānorāda konkrētā datuma, valūtas kursu.

 • Maksājumu tipi

Šajā apakšsadaļā var nodefinēt visus maksājumu tipus, piemēram, Skaidra nauda, Dāvanu karte, Nav jāmaksā, Pārskaitījums utt., ar kuriem Jūs vai Jūsu klienti norēķinās par produktiem. Lai pievienotu jaunu maksājumu tipu, ir jāspiež poga . Lai maksājumu tipi uzrādītos peļņas atskaitēs, ir jāatzīmē lauks “Iekļaut peļņas atskaitēs”.

 

 • Valodas mainīgie

Šajā apakšsadaļā var tulkot, rediģēt un pievienot jaunu programmas valodu. Piemēram, ja uzņēmumā strādā darbinieks, kas pārvalda citu valodu, ērti var pievienot jaunu valodu spiežot uz pogu . Tālāk ir jāievada jaunās valodas nosaukums un pie pamatvalodas jāizvēlas attiecīgā valoda.

 

 • Noliktavas

Šajā apakšsadaļā var pievienot klāt noliktavas. Lai pievienotu jaunu noliktavu, ir jāspiež poga . Noliktavas adresi ir vērts ievadīt, lai pavadzīmē u.c. izdrukās var norādīt preču izsniegšanas un piegādes adresi.

 

 • Debitoru grupas

Šajā apakšsadaļā var pievienot klāt debitoru grupu, piemēram, labs, slikts, potenciāls, VIP, kuru piesaista pēc tam klientiem. Pie katras debitoru grupas var norādīt vai ir atļauta pārdošana, kā arī vai pie pārdošanas rādīsies brīdinājums par konkrētu klientu. Piemēram, ja klients var veikt pēcapmaksu un nav samaksājis noteiktajos termiņos, tad var nomainīt debitoru grupu uz “slikts” un programma neļaus vairs šim klientam izrakstīt rēķinus, līdz debitoru grupa nebūs nomainīta uz citu.

 • E-pastu sagataves

Šajā apakšsadaļā var izveidot e-pastu sagataves priekš - rēķinu, pavadzīmju, jaunumu, atgādinājumu un citas informācijas nosūtīšanas klientiem. Lai izveidotu jaunu e-pasta sagatavi, ir jāspiež poga . Šādi var sagatavot jau vairākas sagataves, lai pēc tam ir ērti un ātri nosūtīt e-pastus.

 

 • Servisa darbinieki

Šajā apakšsadaļā var pievienot savus servisa darbiniekus, ievadot vārdu, uzvārdu, ieņemamo amata pozīciju, tālruņa nr., stundas likmi u.c.

 • Pārvadātāji

Šajā apakšsadaļā var pievienot jaunus pārvadātājus – gan paša uzņēmuma, gan citu uzņēmumu. Lai pievienotu jaunu pārvadātāju, ir jāspiež poga . Laukā “Klients” ir jāievada pārvadātāja uzņēmuma nosaukums. Ja šāds klients nav ievadīts, tad ir jāiet uz sadaļu “Klienti” un jāpievieno pārvadātāju uzņēmums. Pārvadātājus ir svarīgi savadīt, jo tos varēs izvēlēties taisot izejošos dokumentus. 

 

 • Ražotāji

Šajā apakšsadaļā var pievienot visus ražotājus, no kuriem iepērkat preces. Izveidojot jau šeit sarakstu ar ražotājiem, tos ērti būs pēc tam izvēlēties “Preces kartiņā”. Lai pievienotu jaunu ražotāju, ir jāspiež poga .

 

 • Pārdošanas dokumentu tipu numuri

Šajā apakšsadaļā katram dokumentam (pavadzīme, rēķins, tāme, invoice) var pievienot savu, sērijas nr., dokumenta nr. un sākuma datumu, ar kuru sāksies šāda numerācija. Lai pievienotu jaunu dokumenta tipu, ir jāspiež poga  savukārt, lai rediģētu vai dzēstu ir jāspiež poga.

 

 

 • Objektu statusi

Šajā sadaļā var pievienot objektu statusus, piemēram, aktīvs, neaktīvs uz izskatīšanu, iepauzēts utt.

 • Objektu likmes

Šajā apakšsadaļā var pievienot objektu likmes, piemēram, standarta, paaugstināta, zema, VIP, pēc kurām jūs ziniet, kādu objekta likmi pēc tam piemērot konkrētam klienta objektam.

 • Izdrukas formas 

Šajā apakšsadaļā var izveidot, rediģēt un dzēst izdrukas formas, piemēram, rēķins, pavadzīme, tāme u.c.

 • Preču imports un eksports

Šajā apakšsadaļā var izvēlēties un atzīmēt tās sadaļas, kuras būs vajadzīgas, veicot produktu importu vai eksportu. Lai mainītu secību, ir jātur nospiests kreisais peles taustiņš un tad var pārvilkt sadaļu uz vajadzīgo vietu.

 • Cenu līmeņi

Ja uzņēmumā strādājat ar vairākiem cenu līmeņiem, piemēram, mazumcena, vairumcena, īpašā cena, tad šeit var nodefinēt cenu līmeņus, kurus pēc tam piesaista konkrētai kategorijai, grupai, apakšgrupai vai precei un klientam. Ja ir veikta šāda sasaiste, tad izrakstot rēķinu konkrētam klientam, programma automātiski, izvēlēsies pareizo cenu līmeni ar attiecīgo cenu.

 • Mērvienības

Šajā apakšsadaļā var pievienot tās mērvienības, ar kurām ikdienā strādājiet, kādās iepērkat, ražojat vai sniedzat pakalpojumus. Lai pievienotu jaunu mērvienību, ir jāspiež poga .

 • Nomas brīvdienas 

Šeit var norādīt brīvās dienas gada laikā, par kurām netiks aprēķināta nomas dienu maksa, ja vien tā arī būs atzīmēta pie nomas dokumenta - rēķināt vai nerēķināt nomas dienu skaitu ņemot vērā brīvdienu kalendāru.

 

Administrēšana

Atskaites

Derīguma termiņi

Ienākošie dokumenti

Izejošie dokumenti 

Izrakstāmie nomas rēķini

Klienti

Komunikācijas 

Noliktava

Nomas dokumenti

Objekti

Preces

Preču komplekti

 

 

Mēs izmantojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas, nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas un analizētu mūsu datplūsmu. Informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni, mēs arī kopīgojam ar saviem sociālās saziņas līdzekļu, reklamēšanas un analīzes partneriem, kuri to var apvienot ar citu informāciju, ko viņiem sniedzat vai ko viņi apkopo, kad lietojat viņu pakalpojumus. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes. Sīkdatņu politika.